آمریکا تجهیزات جنگی از کره جنوبی برای اوکراین خریداری می‌کند


تهران- ایرنا – مقامات آمریکایی امروز جمعه اعلام کردند: واشنگتن قصد دارد از کره جنوبی تجهیزات توپخانه ای برای اوکراین خریداری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84938751/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF