تصویر زمینه – سارا شرمن ساموئل

دفتر ما #sssshowhouse ممکن است راحت ترین مکان در کل پروژه باشد. در من پیچیده شده است کاغذ دیواری بوم ببر و توسط من لنگر انداخته است فرش رایتا… تنها تاسف من این است که بیشتر اوقات از آن خارج نمی شوم.

من الهام بخش دیگری از کاغذ دیواری را برای شما در زیر تهیه کرده ام و آنچه را که به دنبال آن هستم جمع آوری کرده ام.

منبع: https://sssedit.com/wallpaper/

  عکس های سریع با: کارول سانگ
اگر گوگل قصد دارد تا adaptive touch را با پرچمدار امسال عرضه کند. سبک و عملکرد در یک بسته فشرده – اتاق خبر جهانی سامسونگ. فرش ارزان قیمت طرح 700 شانه باغ ملک.