رشد ۶۴ درصدی ارزش مبادلات انرژی روسیه با چین


تهران – ایرنا – الکساندر نوواک معاون نخست وزیر روسیه روز جمعه گفت که با تغییر مسیر صادرات کشورش به سوی کشورهای دوست، ارزش صادرات انرژی روسیه به چین در سال جاری ۶۴ درصد و حجم آن ۱۰ درصد افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84946718/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B6%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86