آویزهای دیواری – سارا شرمن ساموئل

من همیشه دیوارپوش‌های بزرگ را دوست داشتم تا در بالای مبل ظاهری ایجاد کنم یا فضای بزرگی از دیوارهای خالی را پر کنم. مانند ملیله های چاپ شده در مقیاس بزرگ من، یکی از اولین سفرهای هنری من برای کارگاه sss.

یادت هست؟ او و ما، ملیله‌های چاپ روی صفحه چاپ محدود من که با جوهر آرشیوی روی بوم پنبه‌ای 18 اونسی با پشتی موسلین پنبه اکرو ساخته شده‌اند، از یک ساقه پودری سفارشی با نوک توپ کوچک آویزان شده‌اند.

آنها شایسته یک مقاله کوچک در کانون توجه بودند، درست است؟ و به افتخار آنها، من برخی از موارد مورد علاقه دیگرم را جمع آوری کرده ام.

منبع: https://sssedit.com/wall-hangings/

  تغییرات پیشنهادی برای تبدیل شدن بلندترین آسمان‌خراش اوکلاهما سیتی در ایالات متحده