کانون توجه در Maiden Steel – سارا شرمن ساموئل

پس از نصب، فکر می کنید که دری با این اندازه با چنین وزنی به سختی باز می شود، اما آنقدر راحت تاب می خورد که تقریباً هنگام سر خوردن احساس سبکی می کند. مهندسی باورنکردنی و یکی از محورهای اصلی نمایشگاه، Maiden Steel، رویاهای من را به واقعیت تبدیل کرد.

طراحی توسط سارا شرمن ساموئل

معماری توسط معماران استودیو Mera

عکاسی توسط جوزف برادشاو و دانیل پیتر

در اینجا درباره نمایشگاه بیشتر بدانید

منبع: https://sssedit.com/spotlight-on-maiden-steel/

  گاری بازار حصیری | دانه های خردل خانم
هزینه حملات نرم افزارهای جاسوسی مزدور. قیمت دستگاه تصفیه آب. ایران خودرو برای نسخه تمام برقی تارا وعده داد ابتکار خودرو.